top of page

Mensendieck
gruppetrening

Mensendieckgymnastikk er en treningsform som passer for alle; både kvinner og menn, unge som eldre, om du er stor eller liten, godt trent eller utrent. Denne treningsformen kan være ekstra god for deg med smerter i kroppen og som ikke føler at du hører hjemme på annen trening.
Målet med treningen er å få økt styrke generelt i kroppen, bedre balanse, bevegelighet og koordinasjon, samt lære å bruke pusten på en mer hensiktsmessig måte. Det vil bli gitt individuell veiledning i gruppen. Mensendieckgymnastikk er en praksis innen fysioterapi.

Mensendieck: Text

Mensendieck gymnastikk

Hva er det overordnete målet i mensendieckgymnastikk?

1. OM KROPP

At eleven skal oppnå en forståelse av kroppens oppbygning og funksjon. 

2. I KROPP

At eleven skal få en opplevelse og erkjennelse av egen spenning/avspenning i kroppen ved å utvikle kroppsfølelse og kroppsbevissthet. F.eks. ved å kjenne forskjellen på en krum og rund rygg, dyp og overfladisk pust. 

3. GJENNOM KROPP

At eleven gjennom instruksjon av øvelsene skal lære seg nye holdnings- og bevegelsesmønstre, og motiveres til egeninnsats i hverdagen for å få en varig endring. 


Kilde: Inger Klemmetsen (2003) "Håndbok i mensendieckgymnastikk" 

Woman Stretching
Mensendieck: Welcome
Yoga Stretches

Arbeidsprinsipper i mensendieckgymnastikk

I mensendieckgymnastikken legges det stor vekt på det bevisste menneskets vei fra tanke til bevegelse. Før en bevisst bevegelse kan gjennomføres, må vi først ha en tanke om bevegelse; kognisjon går forut for motorikk. Før hver mensendieckøvelse blir hensikten med øvelsen forklart og det gis et verbalt bilde av bevegelsen, et såkalt riss. Dette for å motivere og gjøre eleven kognitivt bevisst, som igjen vil føre til en mer funksjonell utførelse av bevegelsen.

Kilde: Inger Klemmetsen (2003) "Håndbok i mensendieckgymnastikk" 

Mensendieck: Image
Yoga Child's Pose

Historie

Bess Mensendieck, som var en av verdens første kvinnelige leger, bygde opp mensendiecksystemet. Bess var opptatt av de daglige, enkle bevegelsene og omgivelsenes innvirkning på kropp og sinn. Det er stort fokus på egeninnsats og forebygging i mensendieck, og det legges vekt på å oppnå harmoni og balanse hos deltakeren.

De grunnleggende mensendieckøvelsene er et resultat av Bess Mensendiecks arbeid som forsker på slutten av 1800-tallet. Mensendiecksystemet er bygd på et solid vitenskaplig fundament hvor de enkelte muskler og muskelgruppers virkemåte ligger til grunn for treningssystemet. Trening og bevisstgjøring knyttet til dagligdagse bevegelser og aktiviteter var målet. Det er åpenbare likheter mellom mensendickgymnastikk og ulike bevegelsessystemer av asiatisk opprinnelse som feks. yoga, tai chi og chi-gong. Bess reiste ofte til Østen, noe som inspirerte og preget hennes arbeid.

Kilde: Gretha Halvorsen (2009) "Mensendieckutdanning i Norge 1912-2008 - En faghistorisk reise"

Mensendieck: About
bottom of page